Car Protect - ubezpieczenie po gwarancji zapewni Ci
spokój w razie nieprzewidzianej awarii

Wniosek kontaktowy
Uzupełnij dane. Oddzwonimy i przygotujemy dla Ciebie ofertę ubezpieczenia Car Protect
Właściciel
Administratorem Twoich danych osobowych jest Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej: VWSU). Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez VW SU w celach: kontaktu i przygotowania na Twój wniosek oferty marketingowej, rozpatrywania reklamacji, obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, celach związanych z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą VWSU oraz archiwalnych. Na podstawie formularza Doradca Ubezpieczeniowy skontaktuje się z Tobą w celu przygotowania oferty. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest, w zależności od celu przetwarzania, Twoja zgoda wyrażona przez wypełnienie i przesłanie formularza lub prawnie usprawiedliwiony interes administratora. Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie VWSU lub podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Wycofanie zgody przed kontaktem Doradcy ubezpieczeniowego skutkować będzie brakiem możliwości podjęcia przez Doradcę kontaktu i przygotowania oferty marketingowej. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać kontaktując się z VWSU poprzez adres e-mail: pomocvwsu@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się poprzez adres e-mail: IOD_VWSU@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby VWSU.
AGREEMENT FIELDSET
Zatwierdzenie